Agenda workshops

Thema:                   Autisme en Seksualiteit

Datum en tijd:       
Maandag 2 oktober 2023 19.00 tot 21.00 uur

Locatie:                  
Hengelo, praktijk/trainingsruimte Welbergweg 40

Kosten:                  € 25,00 per deelnemer

Aanmelden:          
 Voor 25 september 2023, telefonisch of via email 

Voor wie:               Mensen die werken met mensen met een vorm van autisme 

Inhoud en doel:               

De intentie van de bijeenkomst is de thema’s relaties, intimiteit, seksualiteit en autisme aan elkaar te verbinden en te bespreken wat we hierin als professional tegenkomen.

In een interactieve bijeenkomst staan we stil bij de diverse hulpvragen die cliënten ons stellen of die we signaleren. Anderzijds staan we stil bij wie wij zelf als mens én professional zijn in relatie tot onze cliënten en wat we hierin ervaren als het gaat om het bespreekbaar maken van relaties, intimiteit en seksualiteit. Hoe gaan we om met onze eigen grenzen aan wat we willen of kunnen én met de grenzen van cliënten?

We bespreken diverse aspecten die van invloed zijn op het kunnen hebben van een positieve beleving op het gebied van intimiteit en seksualiteit.

Het gaat hierbij zowel om fysieke (biologische) aspecten, mentale aspecten (gedachten en emoties), relationele en maatschappelijke aspecten (waarden, normen, druk, wat is ‘normaal’?). Dit zijn de aspecten van biopsychosociaal model. Deze koppelen we aan wat wij bij mensen met Autisme zoal tegenkomen.

Er is tijd om voorbeelden uit de praktijk te bespreken en hierover in een ontspannen en veilige sfeer met elkaar van gedachten te wisselen.

Over zowel de thema’s relaties, intimiteit en seksualiteit als Autisme valt heel veel te bespreken. Tijdens deze bijeenkomst zetten we op dit gebied een stap, zonder daarmee te verwachten dat we alles wat erover te bespreken valt in één bijeenkomst te behandelen.