Jouw liefdesrelatie volgens het creatiewiel. Hoe sjamanistische kennis inzicht geeft in kwaliteiten van je relatie en (karmische) liefdespijn.

Volgens het sjamanisme is alles creatie en wij zijn de creators van onze eigen realiteit. Kleine creaties, zoals het bereiden van een maaltijd en grote creaties zoals je liefdesrelatie, carrière of het opvoeden van kinderen. 

Het creatiewiel wordt in het sjamanisme ook wel ‘Medicijnwiel’ genoemd. Niet alleen dieren, planten en bomen zijn volgens hen medicijn voor de wereld. Wij mensen zijn ook medicijn, met onze eigen creatie-kracht.

Vanuit je geboortedatum kun je uitrekenen welke getallen (tussen 1 en 12) in jouw creatiewiel staan.

De 12 cijfers zijn de 12 creatie-energieën. Zij bestaan onder meer uit:
Hartsverlangen, Verbinding, Communicatie, Dienstbaarheid, Leiderschap en Afronding. Elk van dit energieveld heeft 2 uitersten. Bijvoorbeeld hartsverlangen is zelf-liefde versus zelf-afwijzing. Dienstbaarheid kan bestaan uit dienstbaarheid aan de ander of aan jezelf (in het uiterste geval; de pleaser versus de egoïst). Leiderschap bestaat uit de uitersten van onmacht versus bij machte zijn.

 

Het creatiewiel geeft aan wat de kwaliteiten zijn waarmee we ons verhouden tot de mensen om ons heen, maar ook bijvoorbeeld welke hobby’s wij graag beoefenen en welk soort werk bij ons past. En ons creatiewiel geeft dus ook aan hoe we in het creatieproces ‘liefdesrelatie’ staan.

 

Het creatiewiel bestaat uit de 4 elementen en onze zielsenergie.

Het Noorden staat in het teken van het element Lucht: ideeën, ingevingen, intentie, gedachten.

Het Oosten staat in het teken van het element Vuur: doen, actie, handelen, een stap zetten.

Het Lucht- en Vuur-element zijn mannelijke energievelden.

 

Het Zuiden staat in het teken van het element Water: voelen, emoties, sensaties en tevens (karmische) pijn. Het Westen staat in het teken van het element Aarde: dit is de nieuwe realiteit die je hebt gecreëerd, de manier waarop je ‘bent’. Het Water- en Aarde-element zijn vrouwelijke energievelden.

 

Wij hebben allemaal zowel mannelijke- als vrouwelijke energie tot onze beschikking. Het creatiewiel sluit ook goed aan bij het systemisch gedachtengoed, waarin we de situatie in een bredere context van onze ouders en grootouders bezien. Zo wordt het creatiewiel regelmatig gebruikt in opstellingen en bij regressietherapeuten.

 

Een relatie waarin alleen mannelijke energie wordt gestopt (denken en doen), mist de gevoelssensaties en bezinning van het ‘zijn’. Als we alleen maar denken en doen, branden we op.

Het stilstaan en voelen en beleven van wat is, is essentieel. Een relatie waarin alleen vrouwelijke energie is, bestaat uit veel ‘voelen’ en ‘zijn’ maar mist intentie, richting en vuurkracht (doen) waardoor er geen stappen voorwaarts worden gezet.

 

Idealiter bestaat een relatie uit een samenspel van mannelijke- en vrouwelijke energie: denken, doen, emoties doorvoelen en ‘zijn’.

Samen met je partner – die ook zijn/haar eigen creatiewiel heeft – vormen jullie samen een apart creatiewiel dat veel zegt over de kwaliteiten en uitdagingen in jullie relatie. Hoe meer je je hiervan bewust bent, hoe bewuster je hierop kunt inspelen.

                                            

Ben je benieuwd naar hoe jouw creatiewiel eruit ziet? Wil je dat we samen jouw wiel uitrekenen? Of wil je samen met je partner jullie liefdescreatiewiel uitrekenen en bespreken wat hierin jullie kwaliteiten en aandachtspunten zijn?
Neem gerust contact op!